Adobe Flash Player

Tải xuống Adobe Flash Player dành cho Android

Phiên bản:
11.1.115.81

Tải xuống miễn phí Adobe Flash Player. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Android

Tải xuống Adobe Flash Player thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2012, các cài đặt Adobe Flash Player mới sẽ không được cho phép

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác